Styrk samarbejdet i din organisation

MUNK & MENING hjælper organisationer og virksomheder med at skabe stærke samarbejdsprocesser.

Jeres samarbejdsprocesser er måden, I arbejder på. Når I har stærke samarbejdsprocesser, er I driftseffektive, gode til at skabe udvikling og fastholde det strategiske fokus.

MUNK & MENING hjælper jer bl.a., når I vil:

 • Have en effektiv mødekultur, hvor møderne er drivkraft for bæredygtige beslutninger og udvikling
 • Gennemføre forandringer med høj grad af ejerskab og langtidsholdbare resultater
 • Udvikle professionelle netværk, der giver kompetenceløft og sammenhængskraft

Sammen kan vi skabe udvikling af samarbejdskulturen, der holder på den lange bane og styrker den organisation, du er en del af.

AKTUELT

Velkommen til 2017

MUNK & MENING byder velkommen til det nye år og ønsker alle et lidt bedre og sjovere arbejdsliv i 2017. De første par måneder af året byder for MUNK & MENINGs vedkommende på kompetenceudvikling i et ministerium, temadage for lægesekretærer, udviklingsseminarer for to forskellige interesseorganisationer, ledernetværksmøder samt ikke mindst det nye kursus for arbejdsmiljørådgiverne, som du kan læse mere om lige herunder.

KURSUS: Procesfacilitering for arbejdsmiljøkonsulenter

Et nyt kursus, som er udviklet i samarbejde med Arbejdsmiljørådgiverne. Hvordan kan man gentænke rådgiverrollen fra pegefinger-ekspert til en mere involverende og meningsskabende position? Læs mere og tilmeld dig kurset her.

10 gode råd om at skabe stærke ledernetværk

Læs artiklen fra magasinet HR Chefen, hvor Nanna Munk giver 10 gode råd om at skabe stærke ledernetværk. Læs artiklen her.

Forandring – langstidsholdbare resultater

Står I foran en vigtig forandring eller opgave, der udfordrer jeres organisation?

MUNK & MENING kan hjælpe jer med procesdesign og facilitering, der sikrer langtidsholdbare resultater med høj grad af ejerskab til de forandringer, som I står overfor.

Sammen kan vi skabe resultater omkring forandringer med fx:

  • professionelt design af hele forløbet
  • visions- og værdiprocesser i organisationen
  • intensive arbejdsforløb for nøglepersoner og ledergrupper
  • konstruktiv involvering af medarbejdere og evt. brugere
  • facilitering af fokusgrupper, strategigrupper, projektgrupper, oa.

Nanna om forandringer

Forandringer er et vilkår for alle organisationer. Nogle gange et velkomment tegn på udvikling, andre gange en uvelkommen udfordring. I alle tilfælde kalder forandringer på nytænkning af eksisterende rammer og rutiner. Grebet rigtigt an kan det være en gave for jer og jeres organisation, og I kan komme stærkere ud på den anden side.

I mit arbejde som proceskonsulent har jeg i mange år hjulpet store og små organisationer med at komme styrket igennem forandringer. Min tilgang har altid været inspireret af systemisk- og narrativ teori, og senest er også kompleksitetsteori blevet en stor inspirationskilde for mit arbejde med forandringer.

“Jeg synes, Nanna Munk gjorde en flott jobb med at […] bistå i gjennomføringen av strategiarbeid og teambygging, som var svært viktig for meg lykkes med. […] Nanna ledet oss igjennom på en tydelig og behagelig måte og frem til et godt resultat.”

Beate Folkestad Habhab, projektleder SWECO Norge
Om facilitering af strategiarbejde i SWECO

Løst opgaver for:

DTU Ledergruppe

Udviklingsforløb for en ledergruppe på DTU. Konsolidering af ledergruppen, klarhed over opgavefordeling og vision, teamudvikling, kommunikationstræning og kompetenceportrætter.

Utdanningsdirektoratet (Norge)

Workshops og keynoteoplæg på 3 nationale konferencer om udvikling af erhvervsskolerne i Norge (FYR). Fokus på emergente forandringsprocesser og lokalt ejerskab. "Hvad betyder forandringen konkret for VORES skole? Hvilke handlinger giver det mening at sætte i værk lige nu?"

Ledernes KompetenceCenter, Den Faciliterende Leder

Siden 2014 har MUNK & MENING kørt kursusforløbet "Den Faciliterende Leder" i regi af Ledernes KompetenceCenter. Kurset er udviklet til at give kompetenceløft indenfor facilitering til ledere, der ønsker at blive mere involverende og bedre til at støtte udvikling af deres medarbejdere og team.

Kommunikationsteamet, Økonomistyrelsen

Visionsarbejde i en nykonsolideret afdeling. MUNK & MENING faciliterede at teamet udviklede en fælles målsætning, kompetenceportrætter for teamet samt en strategi i forhold til samarbejdet med styrelsens andre afdelinger.  

Tåstrup socialpsykiatri

Medarbejdere og brugere af socialpsykiatrien udviklede sammen en stategi for udbredelsen af recovery metoder i en periode over 1,5 år. Forløbet involverede over 100 medarbejdere og psykisk sårbare brugere af socialpsykiatrien. MUNK & MENING designede og faciliterede forløbet i samarbejde med LDI.  

Sweco, Norge

MUNK & MENING hjalp en tværgående arbejdsgruppe. Gruppen havde brug for teambuilding og hjælp til at fastholde fokus på den strategiproces, de var i gang med.

RUC

En projektgruppe lavede over flere dage en strategi med anbefalinger til ledelsen. Et komplekst vidensfelt blev til en overskuelig rapport.  

HOFOR

HOFOR skulle optimere deres investeringsprocedure. Nanna faciliterede, at en en tværgående arbejdsgruppe fik besluttet en fælles vision og plan for den fremtidige prioritering af investeringsporteføljen.

Gladsaxe Kommunes socialpsykiatri

100 medarbejdere skabte sammen "Vision 2020" for det socialpsykiatriske område i Gladsaxe Kommune. MUNK & MENING designede og faciliterede forløbet i samarbejde med LDI.  

BRIC

En afdeling i BRIC havde fået ny ledelse og skulle i den forbindelse forny og skærpe deres fælles målsætning og vision.

Løst opgaver for:

AP Pension

Effektive møder i AP Pension. Kvalitativ forundersøgelse af mødekulturen, workshops for hele ledergruppen om facilitering af effektive møder, udvikling af templates til bla. mødeindkaldelse samt mødeobservationer og feedback til alle lederne på deres mødeledelse.

Bakkegården, Frederiksberg Kommune

Løft af mødekulturen på Bakkegården. Ledergruppen fik kompetenceløft omkring facilitering via kursus og feedbackmøder, personalemødet blev analyseret via observationer og interviews, der blev gennemført workshop om mødekulturen alle ansatte i huset.  

Ledergruppe, Ballerup Kommune

Løft af ledermøderne i en del af Ballerup Kommunes stabsenhed. Workshop for ledergruppen omkring samarbejdskultur og facilitering.  

CPH, Københavns Lufthavne

Kompetenceløft i organisationen omkring facilitering. MUNK & MENING har over flere år gennemført en intern uddannelse i facilitering for Københavns Lufthavne. Uddannelsen har været en del af CPHs interne talentudviklingsforløb.

DTU Vindenergi

Mødekultur på dagsordenen i DTU Vindenergi. Hele instituttet var samlet på en strategidag om facilitering af effektive møder. Nanna gav en speak om effektive møder og dagen var derefter tilrettelagt som en workshop, hvor arbejdsgrupper på tværs af instituttet udarbejdede et idékatalog til, hvordan møderne fremover kunne løftes.  

Novozymes

En intern konsulentgruppe i Novozymes ønskede at få udvidet deres værktøjskasse indenfor facilitering af workshops. Et skræddersyet kursusforløb gav kompetenceløft og ny inspiration bl.a. i form af et katalog over procesmetoder.

TDC Consulting

En intern konsulentgruppe i TDC Consulting ønskede kompetenceløft indenfor facilitering af kundemøder og workshops. MUNK & MENING udviklede og gennemførte et kursusforløb omkring involverende processer og situationsbestemt facilitering.

MØDER – samarbejde der rykker

Møderne i din organisation er på én og samme tid symptomet på og årsagen til, hvordan det går for jer med at samarbejde: Kan I udvikle ideer sammen, motivere hinanden, skabe stærke beslutninger og langtidsholdbare resultater. Er I et hold? Kan I spille hinanden gode?

Alle ved, at ineffektive og kedelige møder er roden til meget ondt på en arbejdsplads. Men mange lever alligevel med de dårlige møder – for hvad skal man gøre?

MUNK & MENING kan hjælpe jer med at få bedre møder, så samarbejdet begynder at rykke.

Sammen kan vi skabe udvikling af jeres møder med fx:

  • workshops om effektive og motiverende møder
  • kurser i facilitering
  • analyse af jeres mødekultur
  • coachforløb for ledere og mødeledere
  • dokumentation af effekten ved mødeforandringer

Nanna om møder:

Jeg har arbejdet med møder og samarbejde i organisationer siden jeg i 2006 blev certificeret facilitator. I løbet af årene har jeg arbejdet med mødekultur i en lang række virksomheder og organisationer.

Rigtig mange organisationer har lavthængende frugter og kan forholdsvis hurtigt skabe store forbedringer på møderne. De fleste ved egentlig godt, hvad de burde gøre, og jeg fungerer ofte som katalysator for en forandring, man har længtes efter i lang tid. Jeg giver konkrete værktøjer og kompetenceløft til mødelederne og I får alle et fælles sprog for, hvad I gerne vil med møderne og samarbejdet.

“Tak for en meget inspirerende dag, alle er stadigvæk helt høje og i dag skal vi havde personalemøde, hvor vi skal prøve nogle nye ting af!”

Pia Darving, leder på Bakkegården, Frederiksberg Kommune
Om en temadag som led i en større indsats for bedre mødekultur på Bakkegården

NETVÆRK – udvikling sammen

Skal I opbygge nye netværk eller vil I gerne have mere kvalitet i de netværk, I allerede har?

Jeg har arbejdet med faglige netværk siden 1999 og meget bred erfaring som konsulent, facilitator, underviser og foredragsholder indenfor netværksorganisering.

Sammen kan vi skabe udvikling af jeres netværk med fx:

 • Workshops om kvalitet i netværk
 • Udvikling af netværkskoncept
 • Kurser for netværksledere
 • Coachforløb for netværksansvarlige
 • Professionel facilitering af netværksgrupper

Nanna om netværk:

Netværk er mit hjertebarn og mit første specialområde. Jeg har arbejdet med netværk siden 1999 og skrev i 2003 speciale om emnet ved KU. Derefter var jeg i 4 år afdelingsleder i DANSK IT, hvor jeg var med til at starte ca. 25 netværksgrupper og fik masser af “netværksjord” under neglene, inden jeg i 2008 startede MUNK & MENING.

Igennem årene har jeg givet sparring, uddannelse, inspiration og rådgivning til mange forskellige netværksgrupper og organisationer, der arbejder med netværk. Alt dette har givet mig en meget bred teoretisk og ikke mindst praktisk erfaring med, hvad der skaber kvalitet i netværk, så de giver sammenhængskraft, udvikling og læring.

“Jeg har hele tiden følt mig tryg ved Nanna, da hun er yderst kompetent og har stor faglig viden om netværk.”

Gitte Strøbæk, fagkonsulent i HK Kommunal
Om intern netværkslederuddannelse i samarbejde med LDI

Løst opgaver for:

Undervisningsministeriet

Professionel facilitering af netværk. Et kompetenceforløb for de gymnasiale læringskonsulenter om facilitering af gymnasiale netværk i forbindelse med implementering af gymnasiereformen.

VL Netværk

MUNK & MENING har i flere omgange hjulpet VL Netværk med rådgivning omkring revitalisering af nogle af grupperne. Bl.a. workshops for deltagerne om kvalitet i netværksarbejdet samt metodekatalog til design af lærende netværksmøder.

Samuelsen

MUNK & MENING har i flere år samarbejdet med Samuelsen omkring kvalitetssikring af Samuelsens netværk. Herunder facilitering af ledernetværk og udarbejdelse af en faciliteringsguide til netværkslederne.

Finansanalytikerforeningen

Har i mange år benyttet MUNK & MENING til rådgivning omkring udvikling og kvalitetssikring af deres netværk. Herunder konceptudvikling, temadag for netværkslederne, en guide om facilitering af netværk og workshops for netværksdeltagerne på startmøder i alle nye netværk, foreningen over tid har startet.  

HK Kommunal / HK Privat

MUNK & MENING lavede i samarbejde med LDI et længere forløb for HK Kommunal og HK Privat, der havde til formål at klæde medarbejderne på til at udvikle og facilitere medlemsnetværk. Forløbet indeholdt bl.a. en intern facilitatoruddannelse, en skriftlig guide til netværksdeltagerne og udvikling af en medlemsrettet kursusdag for kommende netværksledere.  

Ledernes LederNetværk

MUNK & MENING står for Ledernes uddannelse af netværksfacilitatorer til deres LederNetværk. Forløbet er fordelt på 2 moduler og indeholder bl.a. en faciliteringsguide, som deltagerne får med sig fra kurset.

Region Sjælland, Målrettede Ledernetværk

MUNK & MENING har siden 2013 samarbejdet med Regions Sjælland om at lave målrettede ledernetværk på tværs af hele Regionen. Forløbet har bl.a. indeholdt en faciliteringsuddannelse for de interne konsulenter, rådgivning omkring konceptudvikling, workshops for deltagerne i alle nyestartede netværk samt facilitering af et par af netværksgrupperne.