Styrk samarbejdet

MUNK & MENING udvikler organisationer med mennesker.

Nanna Munk hjælper både private og offentlige arbejdspladser med at blive bedre til at samarbejde. Hun kan hjælpe, hvis jeres teamsamarbejde, det tværgående samarbejde eller mødekulturen trænger til et løft.

MUNK & MENING arbejder både med længere forandringsforløb, kortere indspark som fx temadage og med individuelle samtaleforløb om ledelse og samarbejde.

Ring til Nanna for en uforpligtende samtale om, hvordan I bedst styrker samarbejdet: +45 30131862

KUNDECASES – Læs eksempler på, hvad Nanna kan hjælpe jer med:

 • “Nanna kommer ind og er den tilpasse forstyrrelse, så man bliver udfordret som leder og som organisation, men uden at hun vender os på vrangen. Hun møder os der, hvor vi er.” Læs hvor Nanna var en tilpas forstyrrelse

 • “Og fordi det var så udmærket, det Nanna præsterede med dem, og fordi vi blev meget betagede af måden, hun arbejdede på, så brugte vi hende også til at holde kurs for ca. 1300 ledere og lærere i grundskolen.” Læs om de cirka 1300 ledere og lærere.

 • “Pludselig kunne vi se os selv på en ny måde som gruppe. Vi har åbenbart fået skabt en platform, som vi ikke havde før. Det er rimeligt tilfredsstillende i en stresset hverdag. At man hele tiden kan trække på hinanden.” Læs hvem der kunne se sig selv på en ny måde.

 • “Nanna er meget nærværende, hun er ikke bare den der konsulent, som man bare bliver lidt træt af, der kommer ind og er bedrevidende i forhold til, hvad det er, man sidder med. Det synes jeg, hun er god til, det må jeg sige. Hun er god til mennesker. Og hun er god til at få det teoretiske med ind ad bagdøren, næsten uden at man opdager det.” Læs om casen her.

AKTUELT

Gå-hjem-møde 23. oktober 2018: Skab engagement og mening gennem forandringsledelse

At få succes med forandringer på arbejdspladser forudsætter, at medarbejderne føler sig engagerede og kan se en mening i det nye, der skal ske. Derfor handler forandringskommunikation dybest set om at få mennesker til at ændre adfærd baseret på indre motivation. Det er ikke altid helt let – men det er slet ikke umuligt. Kom til en inspirerende aften om forandringskommunikation i regi af CA. Læs mere og tilmeld dig her.

Ny artikel om ledelse: Sæt medarbejderne fri uden at miste styringen

Involvering og frisættelse af medarbejderne kalder på ledere, der kan sætte rammer og tydeliggøre fælles mål. I det arbejde kan lederne blive hjulpet, hvis de får øjnene op for den værktøjskasse som facilitering tilbyder. Artiklen er forfattet sammen med forsker Ib Ravn og konsulenterne Kenneth Agerholm og Signe Bonnen og skrevet til Væksthus for Ledelse.
Læs hele artiklen her.

Skal temadagen rykke noget?

Skal I snart afholde en temadag/seminar for medarbejderne eller ledergruppen? En temadag kan sagtens rykke noget, hvis den er godt planlagt og faciliteret. Book et forløb med Nanna Munk, der før dagen hjælper jer med at finde ind til det, der er vigtigst at få arbejdet med og på selve dagen holder jer på sporet. Skriv eller ring til Nanna for en uforpligtende samtale om jeres temadag: nanna@munkogmening.dk / +45 30131862

Forandring

forandringsledelse – involvering – fusioner – udviklingsforløb

Står I foran en vigtig forandring, der udfordrer jeres organisation?

MUNK & MENING kan hjælpe jer med procesdesign og facilitering, der sikrer høj grad af ejerskab til de forandringer, som I står overfor.

Hvis I vil styrket gennem forandringerne kan MUNK & MENING hjælpe jer med:

    • At udvikle og facilitere et godt forløb omkring forandringen
    • Visions- og værdiprocesser i organisationen
    • Intensive arbejdsforløb for nøglepersoner og ledergrupper
    • Konstruktiv involvering af medarbejdere og evt. brugere
    • Facilitering af fokusgrupper, strategigrupper, projektgrupper, oa.

Nanna om forandringer

Forandringer er et vilkår for alle organisationer. Nogle gange et velkomment tegn på udvikling, andre gange en uvelkommen udfordring. I alle tilfælde kalder forandringer på nytænkning af eksisterende rammer og rutiner. Grebet rigtigt an kan det være en gave for jer og jeres organisation, og I kan komme stærkere ud på den anden side.

I mit arbejde som proceskonsulent har jeg i mange år hjulpet store og små organisationer med at komme styrket igennem forandringer. Min tilgang har altid været inspireret af systemisk- og narrativ teori, og senest er også kompleksitetsteori blevet en stor inspirationskilde for mit arbejde med forandringer.

“Jeg synes, Nanna Munk gjorde en flott jobb med at […] bistå i gjennomføringen av strategiarbeid og teambygging, som var svært viktig for meg lykkes med. […] Nanna ledet oss igjennom på en tydelig og behagelig måte og frem til et godt resultat.”

Beate Folkestad Habhab, projektleder SWECO Norge
Om facilitering af strategiarbejde i SWECO

Løst opgaver for:

Utdanningsdirektoratet (Norge)

Workshops og keynoteoplæg på 3 nationale konferencer om udvikling af erhvervsskolerne i Norge (FYR). Fokus på emergente forandringsprocesser og lokalt ejerskab. "Hvad betyder forandringen konkret for VORES skole? Hvilke handlinger giver det mening at sætte i værk lige nu?" LÆS MERE HER

Ledernes KompetenceCenter, Den Faciliterende Leder

Siden 2014 har MUNK & MENING kørt kursusforløbet "Den Faciliterende Leder" i regi af Ledernes KompetenceCenter. Kurset er udviklet til at give kompetenceløft indenfor facilitering til ledere, der ønsker at blive mere involverende og bedre til at støtte udvikling af deres medarbejdere og team.

Kommunikationsteamet, Økonomistyrelsen

Visionsarbejde i en nykonsolideret afdeling. MUNK & MENING faciliterede at teamet udviklede en fælles målsætning, kompetenceportrætter for teamet samt en strategi i forhold til samarbejdet med styrelsens andre afdelinger.  

Tåstrup socialpsykiatri

Medarbejdere og brugere af socialpsykiatrien udviklede sammen en stategi for udbredelsen af recovery metoder i en periode over 1,5 år. Forløbet involverede over 100 medarbejdere og psykisk sårbare brugere af socialpsykiatrien. MUNK & MENING designede og faciliterede forløbet i samarbejde med LDI.  

Sweco, Norge

MUNK & MENING hjalp en tværgående arbejdsgruppe. Gruppen havde brug for teambuilding og hjælp til at fastholde fokus på den strategiproces, de var i gang med.

RUC

En projektgruppe lavede over flere dage en strategi med anbefalinger til ledelsen. Et komplekst vidensfelt blev til en overskuelig rapport.  

HOFOR

HOFOR skulle optimere deres investeringsprocedure. Nanna faciliterede, at en en tværgående arbejdsgruppe fik besluttet en fælles vision og plan for den fremtidige prioritering af investeringsporteføljen.

Gladsaxe Kommunes socialpsykiatri

100 medarbejdere skabte sammen "Vision 2020" for det socialpsykiatriske område i Gladsaxe Kommune. MUNK & MENING designede og faciliterede forløbet i samarbejde med LDI.  

BRIC

En afdeling i BRIC havde fået ny ledelse og skulle i den forbindelse forny og skærpe deres fælles målsætning og vision.

Løst opgaver for:

Lægesekretærgruppe på Næstved og Slagelse Sygehuse

Temadage om prioritering i hverdagen for en gruppe lægesekretærer. Udvikling af prioriteringsmodel og facilitering af samtaler i de forskellige teams omkring, hvordan de mange opgaver skulle balanceres i en meget travl hverdag.

DTU Ledergruppe

Forløb for en ledergruppe på DTU. Udvikling af ledergruppen, klarhed over opgavefordeling og vision, teamudvikling, kommunikationstræning og kompetenceportrætter. LÆS MERE HER.

AP Pension

Effektive møder i AP Pension. Kvalitativ forundersøgelse af mødekulturen, workshops for hele ledergruppen om facilitering af effektive møder, udvikling af templates til bla. mødeindkaldelse samt mødeobservationer og feedback til alle lederne på deres mødeledelse. LÆS MERE HER

Bakkegården, Frederiksberg Kommune

Løft af mødekulturen på Bakkegården. Ledergruppen fik kompetenceløft omkring facilitering via kursus og feedbackmøder, personalemødet blev analyseret via observationer og interviews, der blev gennemført workshop om mødekulturen alle ansatte i huset.  

Ledergruppe, Ballerup Kommune

Løft af ledermøderne i en del af Ballerup Kommunes stabsenhed. Workshop for ledergruppen omkring samarbejdskultur og facilitering.  

CPH, Københavns Lufthavne

Kompetenceløft i organisationen omkring facilitering. MUNK & MENING har over flere år gennemført en intern uddannelse i facilitering for Københavns Lufthavne. Uddannelsen har været en del af CPHs interne talentudviklingsforløb.

DTU Vindenergi

Mødekultur på dagsordenen i DTU Vindenergi. Hele instituttet var samlet på en strategidag om facilitering af effektive møder. Nanna gav en speak om effektive møder og dagen var derefter tilrettelagt som en workshop, hvor arbejdsgrupper på tværs af instituttet udarbejdede et idékatalog til, hvordan møderne fremover kunne løftes.  

Novozymes

En intern konsulentgruppe i Novozymes ønskede at få udvidet deres værktøjskasse indenfor facilitering af workshops. Et skræddersyet kursusforløb gav kompetenceløft og ny inspiration bl.a. i form af et katalog over procesmetoder.

TDC Consulting

En intern konsulentgruppe i TDC Consulting ønskede kompetenceløft indenfor facilitering af kundemøder og workshops. MUNK & MENING udviklede og gennemførte et kursusforløb omkring involverende processer og situationsbestemt facilitering.

SAMARBEJDE

mødekultur – teamudvikling – ledergrupper – samtaleforløb

MUNK & MENING kan hjælpe jer med at få et bedre samarbejde:

      • Når I vil forbedre jeres mødekultur
      • Når I vil udvikle jeres team og samarbejdet mellem teams
      • Når I vil udvikle jeres ledergruppe
      • Når du har brug for et samtaleforløb omkring ledelse af samarbejdet

Samarbejdet på arbejdspladsen er den motor, der får alt andet til at fungere. Når samarbejdet halter falder både arbejdsglæde og produktivitet. Omvendt får et godt samarbejde både mennesker og økonomi til at blomstre.

Når MUNK & MENING skal hjælpe med at forbedre samarbejdet på en arbejdsplads er blikket rettet mod fælles handling – fordi fælles handling ofte er genvejen til fælles holdning.

Nanna Munk vil facilitere den vigtige samtale mellem jer, så I få (gen-)opbygget jeres relationer, og I vil også få helt konkrete værktøjer til at lette samarbejdet i det daglige.

Sammen kan vi udvikle samarbejdet på jeres arbejdsplads med fx:

      • Forløb for teams og ledergrupper
      • Seminardage, hvor I får udviklet det interne eller tværgående samarbejde
      • Samtaleforløb om ledelse af samarbejde
      • Workshops og kurser i facilitering af effektive møder
      • Feedbackforløb, hvor jeres samarbejde og fx mødeledelse bliver observeret og udviklet

Nanna om samarbejde på arbejdspladser:

Jeg har igennem årene hjulpet med udvikling af samarbejdet i en lang række virksomheder og organisationer. Rigtig mange arbejdspladser har lavthængende frugter og kan forholdsvis hurtigt skabe store forbedringer i samarbejdet.

De fleste ved egentlig godt, hvad de burde gøre, og jeg fungerer ofte som katalysator for en forandring, man har længtes efter i lang tid. Jeg giver konkrete værktøjer og kompetenceløft til ledere og medarbejdere og I får alle et fælles sprog for, hvad I gerne vil og hvordan I får sat handling bag de gode intentioner.

Nu har jeg både arbejdet med Nanna som deltager i gruppen, og når jeg har sparret med hende alene. Begge dele har været meget positivt. Nanna er god til at spørge ind og kan “ramme plet” på en problemstilling.

Claus Møller Rasmussen, Bygherrechef, DTU
Om et længere forløb for ledergruppen i CAS Bygherre. Læs mere her.

NETVÆRK

tværgående samarbejde – ledernetværk – netværksfacilitering

Skal I opbygge nye netværk eller vil I gerne have mere kvalitet i de netværk, I allerede har?

Nanna Munk har arbejdet med faglige netværk siden 1999 og meget bred erfaring som konsulent, facilitator, underviser og foredragsholder indenfor netværksorganisering.

Sammen kan vi skabe udvikling af jeres netværk med fx:

  • Workshops om kvalitet i netværk
  • Udvikling af netværkskoncept
  • Kurser for netværksledere
  • Coachforløb for netværksansvarlige
  • Professionel facilitering af netværksgrupper

Nanna om netværk:

Netværk er mit hjertebarn og mit første specialområde. Jeg har arbejdet med netværk siden 1999 og skrev i 2003 speciale om emnet ved KU. Derefter var jeg i 4 år afdelingsleder i DANSK IT, hvor jeg var med til at starte ca. 25 netværksgrupper og fik masser af “netværksjord” under neglene, inden jeg i 2008 startede MUNK & MENING.

Igennem årene har jeg givet sparring, uddannelse, inspiration og rådgivning til mange forskellige netværksgrupper og organisationer, der arbejder med netværk. Alt dette har givet mig en meget bred teoretisk og ikke mindst praktisk erfaring med, hvad der skaber kvalitet i netværk, så de giver sammenhængskraft, udvikling og læring.

“Jeg har hele tiden følt mig tryg ved Nanna, da hun er yderst kompetent og har stor faglig viden om netværk.”

Gitte Strøbæk, fagkonsulent i HK Kommunal
Om intern netværkslederuddannelse i samarbejde med LDI

Løst opgaver for:

Undervisningsministeriet

Professionel facilitering af netværk. Et kompetenceforløb for de gymnasiale læringskonsulenter om facilitering af gymnasiale netværk i forbindelse med implementering af gymnasiereformen.

VL Netværk

MUNK & MENING har i flere omgange hjulpet VL Netværk med rådgivning omkring revitalisering af nogle af grupperne. Bl.a. workshops for deltagerne om kvalitet i netværksarbejdet samt metodekatalog til design af lærende netværksmøder.

Samuelsen

MUNK & MENING har i flere år samarbejdet med Samuelsen omkring kvalitetssikring af Samuelsens netværk. Herunder facilitering af ledernetværk og udarbejdelse af en faciliteringsguide til netværkslederne.

Finansanalytikerforeningen

Har i mange år benyttet MUNK & MENING til rådgivning omkring udvikling og kvalitetssikring af deres netværk. Herunder konceptudvikling, temadag for netværkslederne, en guide om facilitering af netværk og workshops for netværksdeltagerne på startmøder i alle nye netværk, foreningen over tid har startet.  

HK Kommunal / HK Privat

MUNK & MENING lavede i samarbejde med LDI et længere forløb for HK Kommunal og HK Privat, der havde til formål at klæde medarbejderne på til at udvikle og facilitere medlemsnetværk. Forløbet indeholdt bl.a. en intern facilitatoruddannelse, en skriftlig guide til netværksdeltagerne og udvikling af en medlemsrettet kursusdag for kommende netværksledere.  

Ledernes LederNetværk

MUNK & MENING står for Ledernes uddannelse af netværksfacilitatorer til deres LederNetværk. Forløbet er fordelt på 2 moduler og indeholder bl.a. en faciliteringsguide, som deltagerne får med sig fra kurset.

Region Sjælland, Målrettede Ledernetværk

MUNK & MENING har siden 2013 samarbejdet med Regions Sjælland om at lave målrettede ledernetværk på tværs af hele Regionen. Forløbet har bl.a. indeholdt en faciliteringsuddannelse for de interne konsulenter, rådgivning omkring konceptudvikling, workshops for deltagerne i alle nyestartede netværk samt facilitering af et par af netværksgrupperne.